نویسنده = چراغی، علی محمد
تعداد مقالات: 2
1. تعیین بهترین تابع تولید آب- شوری گندم در منطقه شمال گرگان1

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 1-14

علیرضا کیانی؛ مجید میرلطیفی؛ مهدی همایی؛ علی محمد چراغی


2. کارآیی مصرف آب گندم تحت شرایط شوری و کم‌آبی1

دوره 6، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 47-64

علیرضا کیانی؛ مجید میرلطیفی؛ مهدی همایی؛ علی محمد چراغی