نویسنده = روحی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد ترک و خرده برنج در اثر خشک کردن شلتوک طی فرآیند تبدیل1

دوره 6، شماره 1، بهار 1384، صفحه 97-112

سعید مینایی؛ غلامرضا روحی؛ محمد رضا علیزاده