نویسنده = حقایقی مقدم، سید ابوالقاسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد محصول و کارایی مصرف آب چغندرقند در روش‌های آبیاری جویچه‌ای و بارانی1

دوره 6، شماره 1، بهار 1384، صفحه 1-14

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ قاسم توحیدلو؛ سید حسین صدرقاین