نویسنده = رفیعی، محمدرفیع
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدل FROSTPRO در مبارزه با سرمازدگی درختان هلو به وسیله آبیاری بارانی خودکار

دوره 7، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 41-52

علی اصغر قائمی؛ محمدرفیع رفیعی؛ علیرضا سپاسخواه