نویسنده = باقری، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه هیدرولیکی جریان در لوله‌های موجدار زهکشی و ارائة روابط ظرفیت انتقال کاربردی1

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 1-18

صلاح کوچک‌زاده؛ مجتبی اکرم؛ فرشته باقری