نویسنده = اسدی، محمداسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نیاز آبی ذرت علوفه‌ای و ضریب گیاهی آن در مراحل مختلف رشد1

دوره 7، شماره 1، بهار 1385، صفحه 125-142

مهدی قیصری؛ سیدمجید میرلطیفی؛ مهدی همایی؛ محمداسماعیل اسدی