نویسنده = شفیعی فر، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 2- طراحی گزینه‌ها و انتخاب گزینه برتر

دوره 7، شماره 1، بهار 1385، صفحه 15-26

مجید خیاط خلقی؛ مسعود شفیعی فر؛ محمد حسین نوری قیداری


2. برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 1- آنالیز سیستم‌ها

دوره 7، شماره 1، بهار 1385، صفحه 1-14

مجید خیاط خلقی؛ محمد حسین نوری قیداری؛ مسعود شفیعی فر