نویسنده = تقی‌زاده علی‌سرایی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مواجهه روزانه کاربر با ارتعاش تراکتور دو چرخ

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 47-64

احمد تقی‌زاده علی‌سرایی؛ تیمور توکلی‌هشتجین؛ برات قبادیان