نویسنده = ایمان‌مهر، عبداله
تعداد مقالات: 1
1. طراحی، ساخت، و ارزیابی نقالة نیوماتیکی دانة کلزا در فاز رقیق

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 33-46

عبداله ایمان‌مهر؛ برات قبادیان؛ سعید مینایی؛ محمدهادی خوش‌تقاضا