نویسنده = حسین‌خواه، رامین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر رطوبت زمان برداشت و دماهای مختلف خشک‌کردن بر کیفیت روغن دانة کانولا و بذر آن

دوره 8، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-16

عادل میرمجیدی هشتجین؛ رامین حسین‌خواه؛ هما بهمدی