نویسنده = رحیمی، حسن
تعداد مقالات: 2
2. اثرات موقعیت و عمق ترک کششی در پایداری ساحل رودخانه1

دوره 6، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 77-94

ابراهیم امیری تکلدانی؛ امیر صمدی؛ حسن رحیمی