نویسنده = سلحشور دلیوند، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر زهکشی سطحی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر درصد روغن، پروتئین و عملکرد کلزا

دوره 8، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 119-134

فاطمه سلحشور دلیوند؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ احمد فاخری‌فرد؛ مسعود کاوسی؛ محمدرضا یزدانی؛ ناصر دواتگر