نویسنده = چرخابی، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه‌ساز باران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 1-16

مجید محمودآبادی؛ امیرحسین چرخابی؛ حسینقلی رفاهی