نویسنده = رحیمی، هدایت‌اله
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه عملکرد فنی و اقتصادی دو نوع دستگاه جداساز شلتوک در استان فارس

دوره 8، شماره 1، بهار 1386، صفحه 85-100

محمد شاکر؛ هدایت‌اله رحیمی