نویسنده = رستمی، امین
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص پسته‌های پوک از مغزدار با استفاده از انعکاس و پردازش صدا در دو حوزه زمان و فرکانس

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 123-134

امین رستمی؛ احمد غضنفری مقدم؛ سیامک طالبی؛ سید جواد سجادی