نویسنده = اکرم، مجتبی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی صحرایی شاخص‌های مورد استفاده در طراحی سیستم زهکشی زیرزمینی (مطالعه موردی: شبکه زهکشی شرکت ران بهشهر)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 81-94

حامد ابراهیمیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی‌نژاد؛ مجتبی اکرم


2. مطالعه هیدرولیکی جریان در لوله‌های موجدار زهکشی و ارائة روابط ظرفیت انتقال کاربردی1

دوره 7، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 1-18

صلاح کوچک‌زاده؛ مجتبی اکرم؛ فرشته باقری


3. مطالعات لایسیمتری روش‌های مدیریت سطح ایستابی برای آبیاری گوجه‌فرنگی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 113-124

سعید اسمعیل نیا؛ عبدالمجید لیاقت؛ نادر حیدری؛ مجتبی اکرم