نویسنده = خوش‌تقاضا، محمد‌هادی
تعداد مقالات: 1
1. عمل‏آوری مکانیزة کاه با اوره و مقایسة آن با شیوه رایج عمل‏آوری کاه در کشور

دوره 9، شماره 1، بهار 1387، صفحه 141-154

محمد یونسی‌الموتی؛ محمد‌هادی خوش‌تقاضا؛ مجتبی زاهدی‌فر