نویسنده = خلخالی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مدل پشتیبانی تصمیم برای ارزیابی و بهبود عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی

دوره 9، شماره 1، بهار 1387، صفحه 125-140

معصومه خلخالی؛ محمدجواد منعم؛ کیومرث ابراهیمی