نویسنده = جوان، محمود
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد مدل‌های HEC-RAS و MIKE-11 در شبیه‌سازی جریان در کانال‌های آبیاری

دوره 9، شماره 1، بهار 1387، صفحه 49-62

محمدعلی شاهرخ‌نیا؛ محمود جوان؛ علیرضا کشاورزی


2. رابطه دبی اشل بدون بعد در دریچه های قوسی با جریان آزاد1

دوره 5، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 85-96

محمد علی شاهرخ نیا؛ محمود جوان