نویسنده = رضایی، حمیده ژاله
تعداد مقالات: 2
1. اثر کلرور کلسیم و دمای نگهداری بر فاکتورهای کیفی و انبارمانی سه رقم گوجه‌فرنگی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 61-72

مشهید هناره؛ شهین زمردی؛ حمیده ژاله رضایی


2. بررسی اثر آبیاری، تغذیه و تاریخ برداشت بر کیفیت و عمر انباری سیب رددلیشز

دوره 7، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 13-26

حمیده ژاله رضایی؛ امیر نورجو؛ مهدی طاهری