نویسنده = اکبری، مهدی علی
تعداد مقالات: 1
1. سیستم هوشمند جداسازی زمان واقعی پسته‌های خندان و ناخندان با تلفیق تکنیک‌های صوتی و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 13-24

محمود امید؛ اصغر محمودی؛ مهدی علی اکبری؛ اسدالله اکرم