نویسنده = امیر شقاقی، فرید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سمپاش‌های رایج مورد استفاده در مزارع گندم

دوره 10، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 1-12

محمود صفری؛ فرید امیر شقاقی؛ نعیم لویمی؛ حسین چاجی