نویسنده = رمضانی اعتدالی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه‌ای

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 83-94

هادی رمضانی اعتدالی؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی