نویسنده = ابراهیم زاده موسوی، سید محمد علی
تعداد مقالات: 2
1. اثر منبع و مقدار مادة خشک جامد کل دوغ بدون چربی روی پایداری و خواص رئولوژیک آن

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 45-56

حسین کیانی؛ سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی؛ سید هادی رضوی؛ محمد سعید یارمند؛ علی دینی


2. تصفیه و رنگبری شربت گلوکز به وسیله اولترافیلتراسیون پلی‌سولفونی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 119-132

روح الله صادقی؛ زهرا امام جمعه؛ رحمت ستوده قره باغ؛ سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی؛ منوچهر وثوقی