نویسنده = زمانی، داوود محمد
تعداد مقالات: 1
1. تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف‌کش با استفاده از GPS جهت به‌کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 29-44

داوود محمد زمانی؛ سعید مینایی؛ رضا علیمردانی؛ مرتضی الماسی؛ حمیدرضا شفیع‌خانی