نویسنده = امیری، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدل‌های گیاهی ORYZA2000، SWAP وWOFOST در مدیریت‌های مختلف آبیاری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 13-28

ابراهیم امیری؛ مسعود کاوسی؛ فریدون کاوه