نویسنده = روزگار، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تعیین زاویة استقرار و ضریب اصطکاک داخلی دانه در چند رقم متداول گندم

دوره 10، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-12

عزت‌اله عسکری اصلی ارده؛ محمدرضا روزگار