نویسنده = خیاط خلقی، مجید
تعداد مقالات: 3
1. شبیه‌سازی سیستم‌های زهکش زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار، با استفاده از تکنیک تحلیل پویایی سیستم

دوره 10، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 71-86

حامد نوذری؛ عبدالمجید لیاقت؛ مجید خیاط خلقی؛ عسگر صدیقی


2. برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 2- طراحی گزینه‌ها و انتخاب گزینه برتر

دوره 7، شماره 1، بهار 1385، صفحه 15-26

مجید خیاط خلقی؛ مسعود شفیعی فر؛ محمد حسین نوری قیداری


3. برنامه‌ریزی منابع آب در اراضی کشاورزی جنوب تهران1 1- آنالیز سیستم‌ها

دوره 7، شماره 1، بهار 1385، صفحه 1-14

مجید خیاط خلقی؛ محمد حسین نوری قیداری؛ مسعود شفیعی فر