نویسنده = سهرابی، سمانه
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از پارامترهای فیزیکی خاک

دوره 10، شماره 1، بهار 1388، صفحه 97-112

بهزاد قنبریان علویجه؛ عبدالمجید لیاقت؛ سمانه سهرابی