نویسنده = توکلی هشتجین، تیمور
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و ساخت سامانة سنجش فراصوتی و بررسی عوامل مؤثر در اندازه‏گیری شاخص‏های فراصوتی محصولات کشاورزی

دوره 10، شماره 1، بهار 1388، صفحه 27-48

حسن ذکی دیزجی؛ سعید مینایی؛ تیمور توکلی هشتجین؛ منیژه مختاری دیزجی


2. بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک‌زن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 127-142

محمدرضا علیزاده؛ سعید مینایی؛ تیمور توکلی هشتجین؛ محمدهادی خوش‌تقاضا