نویسنده = ذکی دیزجی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساخت سامانة سنجش فراصوتی و بررسی عوامل مؤثر در اندازه‏گیری شاخص‏های فراصوتی محصولات کشاورزی

دوره 10، شماره 1، بهار 1388، صفحه 27-48

حسن ذکی دیزجی؛ سعید مینایی؛ تیمور توکلی هشتجین؛ منیژه مختاری دیزجی