نویسنده = ایوب‌زاده، سید ‌علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان در آبگیر جانبی با استفاده همزمان از صفحات مستغرق و آبشکن در بسترهای آبرفتی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-18

سعید گوهری؛ سید ‌علی ایوب‌زاده؛ مسعود قدسیان؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری