نویسنده = ارشد، صالح
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان‌های استان کرمانشاه

دوره 11، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-14

فاطمه میرزایی ندوشن؛ سعید مرید؛ صالح ارشد