نویسنده = صادقی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تعیین برخی از خواص فیزیکی میوة زغال‌آخته

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 85-94

علی‌ماشاءاله کرمانی؛ حمیدرضا گازر؛ احمد صادقی