نویسنده = سیدان، سید محسن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فنی و اقتصادی آبیاری با لوله‌های کم‌فشار (هیدروفلوم) و مقایسه آن با آبیاری سنتی و بارانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 73-84

علی قدمی فیروز آبادی؛ سید محسن سیدان؛ فریبرز عباسی