نویسنده = بدیعی، فوژان
تعداد مقالات: 4
1. عوامل مؤثر بر نیرو و انرژی برای جداکردن زیره از بوته زیرة سبز

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 49-58

محمد حسین سعیدی‌راد؛ احمد طباطبائی‌فر؛ فوژان بدیعی


2. بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت مکانیکی دانه زیره در بارگذاری شبه استاتیکی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 23-34

محمد حسین سعیدی‌راد؛ احمد طباطبائی‌فر؛ فوژان بدیعی


3. مطالعة خواص جذب بخارآب در گزانگبین به روش دینامیکی

دوره 9، شماره 1، بهار 1387، صفحه 81-94

فوژان بدیعی؛ عسگر فرحناکی؛ هما بهمدی