نویسنده = حقیقت شیشوان، سینا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی، ساخت و واسنجی دینامومتر اتصال سه‌‌نقطه قابل تنظیم برای تراکتورهای کشاورزی رایج در ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 29-48

یوسف عباسپور گیلانده؛ سینا حقیقت شیشوان؛ ولی رسولی شربیانی؛ ضرغام فاضل نیاری