نویسنده = پیمان، میرحسین
تعداد مقالات: 2
1. تعیین انرژی سفیدکردن، شاخص انرژی مصرفی و شاخص سفیدشدگی در سه رقم برنج

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-16

غلام‌رضا روحی؛ میرحسین پیمان؛ سعید مینایی