نویسنده = سفالیان، امید
تعداد مقالات: 1
1. طراحی، ساخت و ارزیابی نفوذسنج مخروطی پشت تراکتوری مجهز به میله‌های نفوذ چندگانه

دوره 11، شماره 1، بهار 1389، صفحه 19-34

یوسف عباسپور گیلانده؛ مهدی آهنی؛ عزت‌اله عسکری اصلی ارده؛ ولی رسولی شربیانی؛ امید سفالیان