نویسنده = رسولی شربیانی، ولی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی، ساخت و واسنجی دینامومتر اتصال سه‌‌نقطه قابل تنظیم برای تراکتورهای کشاورزی رایج در ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 29-48

یوسف عباسپور گیلانده؛ سینا حقیقت شیشوان؛ ولی رسولی شربیانی؛ ضرغام فاضل نیاری


2. طراحی، ساخت و ارزیابی نفوذسنج مخروطی پشت تراکتوری مجهز به میله‌های نفوذ چندگانه

دوره 11، شماره 1، بهار 1389، صفحه 19-34

یوسف عباسپور گیلانده؛ مهدی آهنی؛ عزت‌اله عسکری اصلی ارده؛ ولی رسولی شربیانی؛ امید سفالیان