نویسنده = ابری نیا، کارن
تعداد مقالات: 1
1. توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 85-100

10.22092/aridse.2011.102258

حسین موسی زاده؛ علیرضا کیهانی؛ ارژنگ جوادی؛ حسین مبلی؛ کارن ابری نیا؛ احمد شریفی