نویسنده = شهداد، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد خشک‌کن انجمادی به کمک شبیه‌سازی عددی

دوره 12، شماره 1، بهار 1390، صفحه 45-58

10.22092/aridse.2011.102204

محمدرضا شهداد؛ مرتضی خان‌احمدی؛ علیرضا فضلعلی