نویسنده = امیری، هیمن
تعداد مقالات: 1
1. تعیین رطوبت بهینه کمپوست جهت تولید پلت کودی با استفاده از اکسترودر

دوره 13، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 75-88

10.22092/aridse.2013.102164

هیمن امیری؛ محمدحسین کیانمهر؛ اکبر عرب‌حسینی؛ نبی‌اله کشوری