نویسنده = آزادمرد دمیرچی، صدیف
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تأثیر افزودن پودر دانه بزرک بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر نان

دوره 13، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 61-74

10.22092/aridse.2013.102163

سیدهادی پیغمبردوست؛ مریم جعفرزاده مقدم؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ رویا آقاقلی‌زاده