نویسنده = بهمدی، هما
تعداد مقالات: 5
1. مقایسة برخی ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و حسی شیر بافت‌دار با شیر بی‌چربی و پر‌چرب در دورة نگهداری

دوره 13، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 41-50

10.22092/aridse.2013.102161

مرجان نوری؛ حمید عزت‌پناه؛ سلیمان عباسی؛ مهدی امین‌افشار؛ هما بهمدی


3. مطالعة خواص جذب بخارآب در گزانگبین به روش دینامیکی

دوره 9، شماره 1، بهار 1387، صفحه 81-94

فوژان بدیعی؛ عسگر فرحناکی؛ هما بهمدی


4. تأثیر غلظت‌های بالای دی‌اکسیدکربن در بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح‌شده بر کیفیت خرمای رقم سایر

دوره 8، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 143-156

زینب دهقان‌شعار؛ زهره حمیدی اصفهانی؛ سلیمان عباسی؛ هما بهمدی


5. بررسی اثر رطوبت زمان برداشت و دماهای مختلف خشک‌کردن بر کیفیت روغن دانة کانولا و بذر آن

دوره 8، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-16

عادل میرمجیدی هشتجین؛ رامین حسین‌خواه؛ هما بهمدی