نویسنده = امین‌افشار، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة برخی ویژگی‌های شیمیایی، فیزیکی و حسی شیر بافت‌دار با شیر بی‌چربی و پر‌چرب در دورة نگهداری

دوره 13، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 41-50

10.22092/aridse.2013.102161

مرجان نوری؛ حمید عزت‌پناه؛ سلیمان عباسی؛ مهدی امین‌افشار؛ هما بهمدی