نویسنده = باقری، علی
تعداد مقالات: 2
2. توسعة مدل بهسازی شبکه‌های آبیاری با رویکرد دینامیک سیستم‌ها

دوره 11، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 35-56

مهسا واعظ تهرانی؛ محمد جواد منعم؛ علی باقری