نویسنده = ایوانی، افشین
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 89-102

10.22092/aridse.2012.102158

فرهاد خوشنام؛ حسین مبلی؛ سیدرضا حسن بیگی بیدگلی؛ شاهین رفیعی؛ علی رجبی‌پور؛ افشین ایوانی