نویسنده = رجبی‌پور، علی
تعداد مقالات: 2
1. تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 89-102

10.22092/aridse.2012.102158

فرهاد خوشنام؛ حسین مبلی؛ سیدرضا حسن بیگی بیدگلی؛ شاهین رفیعی؛ علی رجبی‌پور؛ افشین ایوانی


2. بررسی اثر دمای نگهداری روی برخی از خصوصیات مکانیکی مغز پسته

دوره 11، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 67-76

معصومه علی‌بابا؛ احمد غضنفری‌مقدم؛ علی رجبی‌پور