نویسنده = رفیعی، شاهین
تعداد مقالات: 3
1. تشخیص رسیدگی خربزه با روش غیرمخرب پاسخ آکوستیکی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 89-102

10.22092/aridse.2012.102158

فرهاد خوشنام؛ حسین مبلی؛ سیدرضا حسن بیگی بیدگلی؛ شاهین رفیعی؛ علی رجبی‌پور؛ افشین ایوانی


2. اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم‌زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی

دوره 12، شماره 1، بهار 1390، صفحه 71-82

10.22092/aridse.2011.102208

نسیبه ایزدی‌خواه؛ حسین مبلی؛ عباس اکبرنیا؛ حجت احمدی؛ شاهین رفیعی